Medewerkers van scholen die schoolWise gebruiken of hierover informatie willen, kunnen contact opnemen met de contactpersoon van de lokale openbare bibliotheek.